ערר על דחיית בקשות רישוי – כל הדגשים החשובים לפני הגשת הערר

מהי ועדת ערר במשרד החינוך? מתי ניתן לפנות אליה, וכיצד? מה הסמכויות שלה? וכיצד להיערך לדיון בה? במאמר זה ריכזנו עבורכם את התשובות לשאלות העיקריות בנוגע לוועדת הערר במשרד החינוך.
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

בהתאם לדין, כל מוסד חינוכי בו מתחנכים למעלה מעשרה ילדים בגילאי שלוש ומעלה – נדרש להחזיק ברישיון משרד החינוך. הרישיון ניתן, תחילה לשנה אחת, ובהמשך, מוסד ותיק, יכול לזכות לרישיון ארוך טווח.

מוסד חינוכי, גן ילדים או בית ספר שמעוניין ברישיון, נדרש להגיש בקשה לאגף מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך, לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

בקשה למתן רישיון להפעלת גן ילדים או בית ספר נבדקת על ידי משרד החינוך ובסופו של התהליך, מנכ"ל משרד החינוך קובע האם הוא מקבל את בקשת הרישוי ומורה על הנפקת רישיון הפעלה או מסרב לבקשת הרישוי ומורה על הנפקת מכתב דחיה.

כיצד להגיש ערר על דחיית בקשה רישוי?

כאשר משרד החינוך מסרב לבקשה למתן רישיון להפעלת מוסד חינוכי ומנפיק החלטת דחיה, קיימת לבעלות על המוסד החינוכי אפשרות לערער על ההחלטה במסגרת ערר, תוך 21 ימים מיום קבלת מכתב הדחיה.

הערר מוגש לוועדת ערר במשרד החינוך, שהיא ועדה סטטוטורית מעין-שיפוטית ייעודית, שחבריה ממונים מעת לעת על ידי שר המשפטים, והיא פועלת מכוח סעיף 13 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 ומכוח סעיף 17 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח – 2008. למען שלמות התמונה יצוין, כי יו"ר ועדת הערר הוא אדם במעמד של שופט בימ"ש מחוזי.

למרות שבאתר משרד החינוך קיים טופס 'פשוט' להגשת ערר, בן עמוד אחד, אנחנו לא ממליצים לעשות בו שימוש. הערר, כמו כל כתב טענות אחר, צריך לכלול את כל המסכת העובדתית, את כל הטענות המשפטיות, הפניה לפסיקה רלוונטית, מסמכים תומכים, עדויות וכיוצ"ב.

התשובה של משרד החינוך לערר מוגשת על ידי הלשכה המשפטית של משרד החינוך.

מה סמכויות ועדת הערר?

חשוב להבין שוועדת הערר היא ועדת מעין שיפוטית מאוד מנוסה ומקצועית, בעלת מומחיות וידע בתיקים העוסקים ברישוי מוסדות חינוך. המינוי שלה נעשה לפרקי זמן ארוכים, של שנים, והיא דנה בעררים על החלטות לדחות בקשות רישוי לאורך כל זמן פעילותה.

סדרי הדין של ועדת הערר קבועים בתקנות ייעודיות, והם מזכירים, ברובם, את סדרי הדין בבית משפט לעניינים מנהליים. בין היתר, הערר מוגש יחד עם כל הראיות והמסמכים כבר בשלב הראשוני, הערר ילווה בתצהיר בג"צי, העורר יטען ראשון וכיוצ"ב.
עם זאת, ועדת הערר לא קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא רשאית לקבל כל ראיה בכל דרך הנראית לה מועילה.

חשוב לדעת כי לוועדת הערר יש סמכות לחקור את העורר, את מנכ"ל משרד החינוך ואת העדים מטעמם. בנוסף, ועדת הערר רשאית להפסיק כל מתן עדות בפני הועדה, אם לשיטתה היא אינה לעניין ומהווה הטרדה או גורמת לאיבוד זמן, והיא רשאית לאסוך ראיות ומסמכים בכל מקום שתמצא לנכון, לרבות בשטח בית הספר של העורר/ת.

לסיכום

בסופו של דבר, החלטת הוועדה מתקבלת ברוב דעות, והיא צריכה להיות מנומקת. על פסק דינה של ועדת הערר ניתן לערער במסגרת ערעור מנהלי המוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים.
משרדנו מלווה בעלויות רבות בהליכי ערר על דחיית בקשת רישוי וכן בהליכי ערעור על החלטת ועדת הערר.

כתבות נוספות