זכויות תלמידים במערכת החינוך – חוק זכויות התלמיד

נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

אם בעבר השיח היה בעיקר על חובות התלמידים כלפי המערכת, בנוגע ללבוש, להתנהגות, לבחינות וכו', בשני העשורים האחרונים התפתחה, לרבות בפסיקה, הבנה עקרונית לפיה לתלמיד במערכת החינוך יש גם זכויות, שנועדו להגן על זכותו לחינוך וכן על שלומו ובטחונו הפיזי והרגשי.

הבנה עקרונית זו, מוצאת ביטוי מפורש בחוק זכויות התלמיד הקובע בראש ובראשונה את זכותו של כל ילד ונער בישראל לחינוך, ובתוך כך את זכויותיו של התלמיד בתוך המערכת החינוכית. למשל, את זכותו של התלמיד ללמוד במסגרת חינוכית מבלי שהוא יופלה, ללא ענישה גופנית או משפילה, תוך כללים ברורים בנוגע להרחקתו, שמירה על פרטיותו ועל חיסיון המידע הנוגע אליו, וכן זכותו להגנה מפני ענישה בשל מחדל של הורי התלמיד.

חוק זכויות התלמיד

חוק זכויות התלמיד הוא חוק כללי וספציפי גם יחד.

מצד אחד, כאמור, הוא מסדיר את זכויותיו העקרוניות של התלמיד לכבוד, לפרטיות וכיוצ"ב, ומצד הוא מסדיר באופן מפורש ומוסדר את הליכי הרחקת תלמיד לצמיתות לרבות הליכי השימוע המחייבים.

חוק זכויות התלמיד משמש את משרדנו במקרים רבים ומגוונים, וביניהם:

1. הליכים משפטים נגד הפליית תלמידים בקבלה למוסד חינוכי או הפליה במהלך הלימודים השוטפים.

2. הליכים משפטיים נגד פגיעה ו/או מניעת גישה לבחינות בגרות.

3. הליכים משפטיים נגד אמצעי ענישה שאינם הולמים את כבוד האדם ו/או משפילים.

4. הליכים משפטיים לשמירת פרטיותם של תלמידים.

5. הליכי הרחקת תלמיד לצמיתות.

לסיכום

ככל שאתם סבורים שחוויתם פגיעה בזכויות ילדיכם, משרדנו ישמח ללוות אתכם ולסייע לכם לעמוד ולמצות את זכויותיכם מול משרד החינוך ו/או כל גורם רלוונטי אחר.

כתבות נוספות