עושים סדר בבלגן-זכויות עובדי הוראה במשרד החינוך

לעובד הוראה, ככל עובד אחר במשק, קיימות זכויות כעובד. לצד זאת, לאור הסכמים קיבוציים רבים, חלקם ותיקים מאוד וחלקם חדשים יחסית וכן על בסיס הכללים הקבועים בתקנון שירות עובדי הוראה, עובדי הוראה נהנים מזכויות ייחודיות, שאינן קיימות בענפים אחרים במשק. המידע המלא – המאמר הבא:
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
הזכויות הייחודיות העומדות לעובדי ההוראה, כמו גם ההסכמים הרבים בתחום הבנויים טלאי על טלאי, הובילו לכך שתלושי השכר של עובדי הוראה מורכבים מקטגוריות וסעיפים רבים והם משתנים בהתאם לנתוניו האישיים של כל עובד ועובדת.
הזכויות של עובדי ההוראה מייצרות חובות למעסיקיהם, גם כאשר מדובר על מעסיקים פרטיים – ולשני הצדדים, גם לעובד וגם למעביד, חשוב להכיר את הכללים הספציפיים בתחום.
בניגוד להנחה הרווחת, זכויות עובדי הוראה אינן חלות רק על עובדי הוראה המועסקים ישירות דרך משרד החינוך אלא גם על עובדי הוראה המועסקים דרך מוסדות מוכרים שאינם רשמיים. לכן, גם מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, נדרשים להעסיק את עובדי ההוראה שמועסקים בהם, תחת הסכמי העסקה ייעודיים, הכוללים התייחסות לכל הפרמטרים הנדרשים בתחום.

כיוון שמרבית עובדי ההוראה הן בפועל נשים, קיים דגש משמעותי להיכרות עם זכויות עובדות ההוראה, כמו למשל, פיטורין על רקע הריון, לידה או טיפולי פוריות; זכויות עובדות הוראה לאחר חופשת לידה; שמירת הריון; הטרדה מינית; אפליה בעבודה וכיוצ"ב.

חשוב לשים לב כי זכויותיהן של עובדות הוראה נגזרות לא רק מתוקף הדין וההסכמים הייעודיים לעובדי הוראה אלא גם מתוקף חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.
סוגיה נוספת שמהווה חלק משמעותי מתחום דיני העבודה של עובדי ההוראה היא הליכי הקבלה לעבודה, לרבות הכללים באשר לביצוע שנת התמחות בהוראה (סטאז') וקבלת רישיון הוראה.

חשוב לשם לב כי משרד החינוך הקים ועדת פטור, שאמונה על מתן פטור מהתמחות בהוראה במקרים המתאימים, למשל, כאשר עובד הוראה הוא בעל ותק מוכר של חמש שנים לפחות במועד סיום לימודיו.
משרדנו מייצג עובדי הוראה מול משרד החינוך ו/או מול מעסיקים פרטיים בכל התחומים האמורים, ובעל ניסיון והכרות מעמיקה עם ההסכמים החלים על עובדי ההוראה (לרבות הסכמי השכר העדכניים בתחום – אופק חדש ועוז לתמורה).

משרדנו ייצג בהצלחה רבה עובדי הוראה רבים בהליכי קבלה לעבודה, לרבות הסכמי העסקה, הליכי ערר בנושא סטאז', הליכי קבלת רישיון הוראה ואישור העסקה ובהליכי סיום העסקה, לרבות ייצוג בהליכי פיטורין, התפטרות, פרישה ושלילת רישיון הוראה.

כתבות נוספות