רישיון להפעלת גן ילדים או בית ספר – האם יש דרך קלה?

כל מסגרת חינוכית, בית ספר או גן ילדים פרטי, שבה מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, חייבת לפעול ברישיון מטעם משרד החינוך, לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, והיא תסווג כמסגרת 'מוכר שאינו רשמי'. מאמר זה נכתב במטרה להוות מעין 'מורה דרך' בהליכי הרישוי הסבוכים.
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

הכללים להקמת גן ילדים ולהקמת בית ספר קבועים בנהלי הרישוי של אגף מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך והם מפורסמים, מדי שנה, באתר משרד החינוך.

הגשת בקשה לקבלת רישיון להפעלת גן ילדים או לרישיון להפעלת בית ספר, לרבות בקשות לחידוש רישיונות הפעלה, נעשית דרך המערכת הממוחשבת של משרד החינוך, כאשר כל שנה, לקראת המועד להגשת בקשות רישוי, משרד החינוך מפרסם את נהלי רישוי מוסדות חינוך העדכניים מטעמו, ואת הדרישות בהן בתי ספר וגני ילדים נדרשים לעמוד על מנת לקבל רישיון לפעול כמסגרת חינוכית 'מוכר שאינו רשמי'.

על מנת להעניק רישיון והכרה לגן ילדים או לבית ספר, משרד החינוך עורך בדיקה של המסגרת החינוכית, בשישה תחומים:

1. תחום הפדגוגיה.

2. תחום הבטיחות.

3. התחום התברואה.

4. התחום הכספי.

5. תחום התאגדות הבעלות.

6. תחום המבנה.

עדכונים חשובים – עד לשנה"ל תשפ"ב

לפני שנצלול להסבר מעמיק אודות הדרישות של משרד החינוך בכל אחד מתחומי הרישוי וההכרה, נדגיש כי בשנים האחרונות משרד החינוך ערך מספר שינויים בנהלי הרישוי ובאופן הגשת הבקשות.

• מערכת הגשות ממוחשבת: משרד החינוך הקים מערכת ממוחשבת שבה מוגשות כל בקשות הרישוי (בקשות למתן רישיון להפעלת גן ילדים, בקשות למתן רישיון להפעלת בית ספר, ובקשות לחידוש רישיונות למוסדות חינוך שפועלים ברישיון).

• מועדי הגשת הבקשות: מועדי הגשת הבקשות הוארכו (למשל, בשנה"ל תשפ"ב, ניתן היה להגיש בקשות עד ליום 31.3.2021).

• רישיונות ארוכי טווח: משרד החינוך מעניק למוסדות חינוך ותיקים (שפועלים ברישיון למעלה משנתיים), רישיונות ארוכי טווח, ל-5 שנים. המשמעות היא כי מוסד ותיק, זכאי להטבות בהליך הרישוי והוא לא נדרש להגיש מדי שנה בקשה לחידוש רישיון, כפי שהיה נהוג בשנים עברו.

• הרחבת העילות לדחיית ו/או ביטול רישיון קיים: משרד החינוך הרחיב את סל העילות המעניקות לו סמכות לדחות בקשת למתן רישיון ואף לבטל רישיון קיים. חשוב להכיר את העילות לפני הגשת הבקשות ולהיערך להן ככל הניתן. למשל, נהלי רישוי גני ילדים ונהלי רישוי בתי ספר של אגף מוכר שאינו רשמי, מגדירים את הסמכות של משרד החינוך לדחות בקשה למתן רישיון להפעלת גן ילדים או בקשה למתן רישיון להפעלת בית ספר, כאשר אותה בעלות מפעילה מוסד חינוכי ללא רישיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים בנושא. שימו לב כי במקרים אלה, משרד החינוך מחויב לקיים שימוע, ולאפשר לכם לטעון בכתב בנושא. כמו כן, משרד החינוך קבע כי במקרים בהם הבעלות על גן הילדים או על בית הספר לא תשתף פעולה עם הפיקוח במשרד החינוך ו/או כאשר יהיו קיימים במוסד ליקויי בטיחות חמורים ו/או שהבעלות תפעל בניגוד לחוק באופן שעלול לסכן את שלומם של התלמידים ו/או כאשר בקשת הכרה של מוסד תסורב – משרד החינוך יהיה רשאי לדחות בקשת רישיון ואף לבטל רישיון קיים.

אופן הגשת הבקשות לרישוי והכרה

כל ההגשות של בקשות הרישוי, החל מהגשת בקשה למתן רישיון להפעלת גן ילדים או בית ספר וכן בקשה לחידוש רישיון או בקשת להעברת מבנה, נעשות דרך המערכת הממוחשבת של משרד החינוך. על מנת להגיש בקשות רישוי אתם נדרשים לייצר פרטי הזדהות (שם משתמש וסיסמה). יצירת פרטי ההזדהות נעשית באמצעות שיחת וידאו עם רפרנט רישוי במשרד החינוך.

קיימים סוגים שונים של בקשות למתן רישיון, כאשר לכל סוג בקשה משרד החינוך הנפיק נוהל נפרד ושונה. לכן, חשוב להבין איזו בקשה אתם נדרשים להגיש:

• יש לבחון איזה מוסד מבקשים להפעיל ברישיון (כיתת גן ילדים, בית ספר, מוסד תרבותי ייחודי או מוסד פטור).

• יש לבחון את סטטוס המוסד. האם מדובר במסגרת חינוכית חדשה, מסגרת קיימת שביקשה רישיון וטרם נענתה או נדחתה, או מסגרת קיימת הפועלת ברישיון ומבקשת לחדש את רישיונה לשנה נוספת.

• כאשר מדובר במסגרת חינוכית קיימת, הפועלת ברישיון, יש לבחון האם המשך הפעילות יתקיים באותו מבנה ו/או תחת אותה בעלות ו/או תחת אותו מספר תלמידים או שמא אתם נדרשים לערוך שינויים ובהתאם להגיש בקשה להעברת מבנה ו/או בקשה להעברת בעלות ו/או בקשה חדשה למתן רישיון לפי כמות התלמידים המבוקשת.

• כאשר מדובר בגן ילדים, יש לבחון האם בגן עתידות לפעול כמה כיתות גן, כאשר לכל כיתת גן יש להגיש בקשה נפרשת למתן רישיון.

• משרד החינוך מעוניין להכיר את ההיסטוריה של המסגרת החינוכית אותה אתם מבקשים להפעיל, ולכן קבע כי בעלות שמעוניינת להגיש בקשת למתן רישיון להפעלת גן ילדים או בית ספר למרות שבשנה"ל הקודמת היא הגישה בקשה ובקשת לא נענתה ו/או נדחתה, מחויבת להגיש בקשה חדשה למתן רישיון להפעלת גן הילדים או בית הספר, תחת אותו סמל מוסד שמופיע במכתב הדחיה. משרד החינוך מוסיף וקובע כי ככל שבעלות שבקשתה נדחתה לא תפעל באופן האמור – בקשתה לרישיון תדחה על הסף.

לצד בקשת הרישוי, הבעלות נדרשת להגיש גם בקשת למתן הכרה וכן מסמכים לבדיקת איתנות פיננסית. בנוסף, ככל שהבעלות מעוניינת בקבלת תקצוב, היא נדרשת להגיש גם בקשת תקצוב. בקשת הכרה היא בקשה נפרדת, במסגרתה משרד החינוך בוחן האם הכרה במוסד עלולה לפגוע במערכת החינוך הממלכתית. כאמור, בשנת הלימודים תשפ"ב, משרד החינוך הוסיף וקבע כי מוסד חינוך ששר החינוך החליט שלא לתת לו הכרה הינו מוסד שעל פי חוק הורים אינם רשאים לשלוח את ילדיהם אליו, ולכן מוסד זה נחשב למוסד שלא רשומים בו תלמידים, ורישיונו יפקע. בקשה לבדיקת איתנות פיננסית, גם היא בקשה נפרדת במסגרתה נבחנתה היציבות הפיננסית של הבעלות. בעצם, משרד החינוך רוצה לוודא שאם תקבלו רישיון להפעלת גן הילדים או בית הספר, תהיה לכם יציבות כלכלית שתאפשר לכם להפעיל את המוסד החינוכי לאורך כל תקופת הרישיון. מדובר על בקשת חובה גם לבעלויות שאינן מעוניינות בקבלת כספי התקצוב ממשרד החינוך. ככל שמסמכי בדיקת איתנות פיננסית יוגשו באופן חלקי ו/או לא בהתאם לכללים – הבקשה לא תיבדק ותדחה על הסף.

מסמכי הרישוי

בקשת רישוי גן ילדים או בית ספר, מורכבת מאסופת מסמכים רבים בתחומים מוגדרים, בהתאם לנתוני ודרישות המוסד הספציפי.

חשוב להבין שהמסמכים אותם אתם מגישים נבדקים לעומק, גם ברמה הפרוצדורלית אך גם ברמה המהותית. לכן, מומלץ להכין את הבקשות לרישוי מוסדות חינוך באופן מלא וקפדני, ולוודא כי המסמכים שאתם מגישים אכן עומדים בכללים.

למשל, במסגרת בקשת רישוי אתם נדרשים להגיש מסמכי השכלה של העובדים. משרד החינוך בודק לעומק שאכן העובדים שאתם עתידים להעסיק עומדים בכללים ובנהלים של המשרד. לפעמים, ניתן לערוך התאמות מראש במצבת העובדים ו/או בתפקידים הרלוונטיים, קודם להגשת בקשת הרישוי. דוגמא נוספת, היא אישורי הבטיחות אותם אתם נדרשים להגיש. אלה צריכים להיות מוגשים על גבי פורמט קבוע, והם צריכים להיחתם גם על ידי עורך מבדק הבטיחות וגם על ידי הבעלות. בקשות רישוי שיוגשו עם דו"ח שלא חתום בהתאם לכללים – ידחו על הסף. כך גם, במסגרת בקשת הרישוי, אתם נדרשים להגיש מסמכים המעידים על איתנות פיננסית. למרות שמדובר במסמכים בעלי משמעות כלכלית ותקציבית, הם גם משפיעים על בקשת הרישיון. ככל שאתם מבקשים ממשרד החינוך לתקצב את הבעלות בעבור הפעלת המוסד החינוכי, אתם נדרשים לשלם את שכר עובדי ההוראה, בהתאם לנהלי משרד החינוך. המשמעות היא שחשוב לבחון שהנתונים שתמסרו כבר בשלב הבקשה, עומדים בכללים אלה. גם תקן גודל גן הילדים או בית הספר והתקן לפתיחת גן הילדים או בית ספר, נבדקים בשלב בקשות הרישוי, ויש לוודא עמידה בכללים קודם להגשת מסמכים רישוי מחייבים.

אופן בדיקת בקשת הרישוי

1. שלב ראשון – שלב תקינות המסמכים:

משרד החינוך מגדיר, מדי שנה, מועדים להגשת בקשות לרישוי מוסדות חינוך. מדובר על טווח מועדים הכולל מועד ראשוני ומועד האחרון להגשה של בקשות הרישוי, שרק במסגרתו אתם רשאים לתקן את מסמכי הבקשה. לכן, ההמלצה הראשונה היא להיערך מראש ולהגיש את בקשות הרישוי בסמוך לפתיחת מועדי הגשת הבקשות.
בשלב זה, ניתן לעמוד בקשר עם רפרנט הרישוי האמון על הטיפול בבקשתכם ולקבל ממנו פידבקים על מסמכי הבקשה, ועל השלמת ו/או תיקון מסמכים, ככל שנדרשים.
שימו לב כי לאחר המועד האחרון להגשת מסמכים – לא יתאפשרו תיקונים נוספים ומשרד החינוך ידחה על הסף בקשה חסרה או לא תקינה.

2. שלב שני – שלב חוות הדעת:
אם בקשת הרישוי שהגשתם, על כל מצורפותיה, נמצאה תקינה, היא תנותב לקבלת חוות דעת מהגורמים המקצועיים. באחריותכם לעקוב ולוודא כי הבקשה אכן נותבה לכל הגורמים הרלוונטיים, ולפעול בהתאם להנחיותיהם.
כלל הגורמים הרלוונטיים צריכים למסור לכם חוות דעת, על ידי הגורם המוסמך בהם.

3. שלב 3 – שלב ההחלטות:
היה ואתם אוחזים בכל חוות הדעת הנדרשות, בקשתכם לקבלת רישיון להפעלת גן ילדים או בית ספר, תנותב לקבלת החלטה, על ידי מנכ"ל/ית משרד החינוך. במקביל, בקשתכם למתן הכרה, תועבר לוועדה ממליצה וככל שתתקבל המלצה של הוועדה הבקשה תועבר להחלטת שר החינוך.
לגורמים האמונים הסמכות לאשר את בקשותיכם או לדחותן. ככל שבקשתכם תדחה, תקבלו החלטה כתובה בנושא.

4. שלב 4 – השגה על החלטה שלא לתת רישיון והכרה להפעלת גן הילדים או בית הספר:
ככל שבקשתכם למתן רישיון נדחתה – אתם זכאים להגיש על כך ערר לוועדת הערר במשרד החינוך, תוך 21 ימים ממועד קבלת החלטת הדחיה. שימו לב שהליך הערר הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין, בעל מטריה משפטית ייחודית. ככל שתגישו ערר, הלשכה המשפטית של משרד החינוך תגיש תשובה לערר ויתקיים דיון בוועדת הערר, שבסופו תינתן החלטת הוועדה בערר. לכן, חשוב להגיע להליך מיוצגים על ידי עורך דין הבקיא בתחום.
ככל שבקשתכם למתן הכרה תדחה – תוכלו לעתור על כך לבית המשפט לעניינים מנהליים.

לסיכום

בין אם אתם מעוניינים בהקמת גן ילדים ובין אם בהקמת בית ספר חדש, חשוב להבין שהליך קבלת הרישיון וההכרה הוא הליך מורכב וארוך.

משרדנו ייצג בהצלחה חסרת תקדים מאות לקוחות בתחום רישוי מוסדות חינוך, החל מליווי בהקמת מוסדות חינוך, דרך ליווי בהליכי רישוי והכרה של מוסדות חינוך, וכמובן בהליכים המשפטיים בנושא, וביניהם ייצוג בוועדת ערר של משרד החינוך ובבתי משפט לעניינים מנהליים. אנחנו ממליצים לעמוד איתנו בקשר מראש ולהסתייע בנו כבר בשלבים מוקדמים, בכדי לחסוך הליכים משפטיים בשלב מאוחר יותר.

כתבות נוספות