משפט חוקתי ומנהלי

המשפט החוקתי נועד להגן על זכויות חוקתיות וזכויות אדם בפרט והמשפט המנהלי מסדיר את מערכת היחסים בין הרשות המנהלית לפרט. תחומים אלה שלובים זה בזה ובעשורים האחרונים אנחנו עדים לתהליך של מנהליזציה של המשפט החוקתי, כלומר, אימוץ ההיגיון המנהלי אל המשפט החוקתי. 

חשוב להבין שמצד אחד עומדת רשות מנהלית, המהווה זרוע של המדינה ונהנית מחזקת תקינות המנהל, ומהצד השני עומד הפרט, הטוען לפגיעה בזכויותיו. 

ניהול הליך מול רשות מנהלית מורכב, בירוקרטי ומסועף יותר מאשר ניהול הליך מול גורם פרטי ולוחות הזמנים בו קצרים ומהירים יותר מאשר בהליך אזרחי.

משרד גל קנר אלימי מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי, מופיע בכל הערכאות המשפטיות, בדגש על ועדות ערר, בתי משפט לעניינים מנהליים ובג"ץ, וכן מעניק ייצוג רגולטורי בוועדות הכנסת. המשרד רשם לעצמו הצלחות והישגים יוצאי דופן בתחום, והוא פועל בנחישות למיצוי זכויות לקוחותיו.

מאמרים